Bachelor- og kandidatmuligheder

I løbet af femte semester skal du vælge retning for din bachelor. Her har du valget imellem Kommunikation, Interaktive Digitale Medier og Informationsvidenskab.

Kommunikation
Vælger du at læse din bachelor inden for Kommunikation, vil du komme til at beskæftige dig med virksomheder og organisationers kommunikation og brug af medier. Du vil derfor kunne komme til at arbejde med områder som konfliktmægling, kampagneplanlægning og mediestrategi, målgruppeanalyse, forskellige metoder inde for personale og organisationsudvikling, kropssprog og meget andet.

Interaktive digitale medier
På bacheloren inde for Interaktive digitale medier kommer du til at beskæftige dig med mediesociologiske og kulturanalytiske aspekter vedrørende interaktive digitale medier. Du vil derfor komme til at arbejde med områder som for eksempel  design, formidling, usability, medieproduktion, produktionsplanlægning, interaktiv dramaturgi og interaktive digitalemediers brug, betydning og anvendelse.

Informationsvidenskab
Du kan også vælge at din bachelor skal være i Informationsvidenskab. I så fald kommer du til at arbejde med menneskers brug og omgang med informations- og kommunikationsteknologi. Du kommer således til at beskæftige dig med blandt andet relationen mellem menneske og it, formidling af informations- og kommunikationsteknologi, grænsefladedesign, systemdesign og systemdesign i organisationer.

 

Heldigvis er der lang tid til, du skal træffe dit valg, og inden da skal du nok få meget mere information om de enkelte retninger. Men når dagen kommer, hvor du skal beslutte dig, er det vigtigt at huske på, at der ikke er noget i vejen for at kombinere uddannelserne. Du kan således sagtens prøve kræfterne af på en linje på et semester, og på en anden det efterfølgende. 

Desuden skal du huske, at alle uddannelserne er kommunikationsuddannelser, og at du vil komme til at beskæftige dig med kommunikation på alle retningerne – forskellen er bare hvilken type kommunikation. 

Kandidatuddannelser
Efter din bachelor kan du vælge at fortsætte på en kandidatuddannelse. Her vil du igen blive stillet overfor et valg i forhold til retning. For selvom din bachelor er i kommunikation, kan du sagtens vælge en kandidat inden for for eksempel Informationsvidenskab. 

På kandidatniveauet er der flere retninger at vælge imellem end på bacheloren. Af typiske retninger inden for Humanistisk Informatik findes: Interpersonel Kommunikation, Medieret Kommunikation, Interaktive Digitale Medier, Informationsvidenskab, Oplevelsesdesign, Informationsarkitektur og eliteuddannelsen i Persuasivt Design og Temporalitet. Men når du er færdig med din bachelor, er du ikke begrænset til disse uddannelser. Du kan således sagtens søge om optagelse på for eksempel Turisme, Læring og Organisatorisk Omstilling og mange andre. Så når du når hertil, er det med at komme ud og undersøge alle dine mange muligheder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s