At studere på AAU

Når man kommer fra gymnasiet, handelsskolen, hf eller htx, kan der være nogle begreber, man ikke helt forstår. Derfor kan det være en fordel lige at læse denne miniparlør igennem:

Tidligere: På universitetet:
Timer Forelæsninger
Lærer Forelæser
Overlærer Professor
Pedel Betjent
Lektier Forberedelse
Frikvarter Pause
Årskarakter Ansvar for egen læring
Opgave Projekt
Klasse Storgruppe

Selvom denne parlør selvfølgelig mest er ment for sjov, vidner begreberne dog om, at der er forskel på at gå på en ungdomsuddannelse og på universitet. For eksempel vil du aldrig blive hørt i det materiale, som du bliver bedt om at læse. Det er bare forventet, at du har læst det og hvis ikke, er det dit eget problem. Her slår ’ansvar for egen læring’ igennem, og læser du ikke, er det dit eget problem til eksempelvis eksamen eller i forbindelse med gruppearbejdet. Derfor er der heller ikke noget der hedder fraværsprocenter, for hvis du ikke dukker op, er det igen din egen hovedpine.

Det er således dit og kun dit ansvar, at du bliver klogere ligesom det er dit valg at læse materialet og møde op til forelæsningerne. Når det er sagt, så skulle det da være underligt, hvis ikke din gruppe vil blive pænt træt af dig, hvis du gentagne gange vælger forelæsningerne fra.

Gruppearbejde er netop en af Aalborg Universitets store styrker og svagheder. Det betyder blandt andet, at du kommer til at stå til ansvar overfor din gruppe, men også at I sammen kan skrive projekter, som er på et højere niveau, simpelthen fordi flere hoveder tænker bedre end et. Samtidig får man prøvet sig selv af i mange forskellige sammenhænge som eksempelvis diskussioner, fordomme og menneskelige hensyn, ligesom du lærer at samarbejde med andre mennesker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s